از آژانس های مسافرتی جهت عقد قرارداد برای هرگونه همکاری اعلام آمادگی میگردد.

از خانم ها و آقایانی که در تورهای خارجی دارای مهارت میباشند دعوت به همکاری میگردد.

تورهای ویژه نهادها جهت اجرا اعلام خواهد شد. درحال بروز رسانی

با افتخار اعلام مینمائیم

شرکت خدمات مسافرتی تاپ سفر 4 تور برای آغاز سال 2020 به ترتیب 2 تور برای امریکا و 2 تور برای کانادا به شرح پکیج برنامه ریزی شده مبادرت به ثبت نام و آماده انجام تشریفات و الزامات قانونی آن میباشد. درحال بروز رسانی