شركت خدمات مسافرتي و جهانگردی  تاپ سفر در سال 1383 برابر مقررات پس از اخذ مجوز های قانونی از سازمانهای مربوطه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. شرکت تاپ سفر افتخار دارد با بهره گیری از کادری مجرب ، متعهد و با تجربه نسبت به ارائه خدمات مطلوب به هموطنان گام برداشته بویژه در اجرای تورهای اداری،تجاری،فرهنگی،آموزشی و پژوهشی بصورت (گروهی و انفرادی ) در داخل و یا  خارج از کشور و پذیرش تورهای ورودی در بخش سیاحتی و زیارتی اقدام مینماید.