شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی تاپ سفر پس از 16 سال فعالیت در حوضه گردشگری و اشراف کامل به تکنولوژی صنعت گردشگری در نظر دارد با توجه به توافقات انجام شده و اخذ  موافقت های اصولی از کشور ارمنستان و کشور ترکیه برای اخذ ویزای کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا در طی سال جاری مبادرت به ثبت نام متقاضیان سفر به کشور های  کانادا و آمریکا برابر طرح و پکیج معرفی شده و در چهار چوب مقررات اقدام نماید.

لذا از همکاران محترم تقاضا میگردد برای اخذ توافقنامه یا قرارداد مکتوب بهمراه  پکیج مسافرت و شروط ثبت نام با مدیرفنی شرکت  سرکارخانم حیدری یا با آقای حیدری با تلفن   88978493   تماس حاصل فرمایند.

بدیهی است متقاضیان آزاد نیز میتوانند بطور مستقیم با تلفن  88963843  تماس و در اولین فرصت مبادرت به ثبت نام نمایند.

تذکر مهم:

هیچ آژانس همکاری در هیچ نقطه ای و تحت هیچ عنوانی مجاز به دریافت وجه از مسافران گرامی نبوده مگر موافقت کتبی با مهر برجسته ویژه سفر به کشورهای آمریکا و کانادا را دریافت کرده و امضاء دیجیتال آنها در همه موارد اخذ شده باشد.

ضمناً متقاضیان آزاد نیز مشمول این تذکر میباشند.